Ուղղանկյունաձև գրաֆիկ լայնությունների համար
Ուղղանկյունաձև գրաֆիկ երկարությունների համար
Գաուսյան բաշխում (երկարություն, լայնություն) զույգի համար
Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող ուղղանկյունաձև գրաֆիկներ
Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող հիստոգրամներ
Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող վիճակագրական չափումենր