Հոդվածներ

Այս բաժնում ներկայացվելու են հայագիտական թեմաներով գիտահանրամատչելի հոդվածներ:

Article on hmayils - Armenian amulets in a scroll
Հայերեն ժապավենաձև հմայիլները

Հմայիլները և հուռութքները առարկաներ են, որոնց մոգական ուժ է վերագրվում: Ըստ հավատալիքների, դրանք իրենց կրողներին երջանկություն և հարստություն են պարգևում...

Կարդալ ավելին
Article on classical Armenian also known as Grabar
Դասական Հայերենի (Գրաբար) համառոտ ներածություն

Հայերենը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի առանձին և ինքնուրույն ճյուղ է. ցեղակից իրանական, հունական, բալթիկ-սլավոնական, գերմանական, իտալական և այլ լեզվաճյուղերի նման...

Կարդալ ավելին