Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող ուղղանկյունաձև գրաֆիկներ
Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող հիստոգրամներ
Երկարությանը և լայնությանը վերաբերող վիճակագրական չափումենր